Ju mund të na gjeni në adresën : Pallati “Ardit 06”, Rruga “Pinellopi Pirro”, Lagja 28 Nentori, Fier, Shqipëri