Grupi i edukatorëve bashkëmoshatarë (sensibilizimi për çështje të rëndësishme të qytetit dhe të vet të rinjve si edukimi shëndetësor, fushata sensibilizuese për arsimin, dhunën te fëmijët, etj.)