Aktivitetet dhe projektet kryesore të qendrës përfshijnë:

Nr. Aktiviteti/Projekti Viti Financuar
1. Të rinjtë kundër korrupsionit 2005 UNICEF
2. Projekti i Parlamentit Rinor Fier 2006 UNICEF
3. Fushatë Zgjedhore “Qendra Rinore Fier: ”Një ëndërr të cilën së bashku mund ta bëjmë realitet” 2006 USAID, Partners Shqipëri.
4. Shkollë Verore, Gusht 2007 2007 Bashkia, Fier
5. “Buxhetimi me Pjesëmarrje” 2007 Në bashkëpunim me Bashkinë Fier dhe CoPlan
6. Një e drejtë  njerëzore për të parandaluar  HIV/AIDS  në komunitetin rom në rajonin e Fierit 2008-2009 Global Found
7. Krijimi i grupit ambjentalist rinor, në Fier 2009 Ambasada Amerikane
8. Sport-Shëndet-Jetë 2009 UNODC
9. Të rinjtë Agjentë për Ndryshim 2008 -2011 Olof Palme International Centre
10. Ëndrra dhe realiteti 2010-2011 Fondacioni Soros Shqiperi
11. Fuqizimi i grave kryefamiljare 2011 Fondacioni Soros Shqiperi
12. Matura.al 2012 Fondacioni Soros Shqiperi
13. Apolonia International Students Film Festival 2013 Swedish Institute
14. Fuqizimi i të rinjve për një vendimmarrje më të mirë Lokale 2012-2014 Olof Palme Center
15. Pjesëmarrja Demokratike e të rinjve në qeverisjen lokale 2015-2018 Olof Palme Center