Grupi i Debatit:

Aftëson të rinjtë për komunikim dhe nxit formulimin e mendimit kritik . Metodologjitë e përdorura si Karl Poper , Debat Parlamentar, AMUN ETJ. të cilat u janë ofruar të rinjve nga lektorë të ndryshëm ndër vite dhe nga vullnetarë të Peace Corps në Shqipëri. Pjesëmarrja në konkurse të debatit Kombëtar dhe ndërkombëtar ndër vite ka bërë të mundur që të rinjtë e qendrës Epoka e Re të shfaqin aftësitë e tyre në rang Kombëtar dhe Ndërkombëtar.

Të rinjtë e grupit të debatit kanë takime të përjavshme ku sjellin diskutime të ndryshme bazuar në temat aktuale.