Të rinjtë veprojnë

Të rinjtë veprojnë
Grupi Këshillimor Rinor Mallakastër, nëpërmjet aksionit rinor do të nxisë aktivizmin qytetar dhe ndërmarrjen e nismave avokuese dhe lobuese konkrete për zgjidhjen e probleme që varen nga Pushteti Lokal dhe Pushteti Qëndror. Gjatë konferencës përmbyllëse të projektit “Të Rinjtë Veprojnë”, projekt i financuar nga Lëviz Albania dhe i mbështetur i nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim, zbatuar nga Qendra “Epoka e Re” Fier në Bashkinë Mallakastër. Të rinjtë pr