Kontrata sociale

Një lajm i mirë për të rinjtë edhe qytetarët e bashkisë Fier  është firmosja e kontratës  sociale  ku theksi është vendosur  tek prioritet e komunitetit.

30 te rinj të qëndrës rinore Epoka e Re pjese e  projektit Youth Power  të trajnuar për të bërë fushata avokuese  edhe   lobuese  për  problemet që  shqetësojnë të rinjtë edhe komunitetin  në  qytetin e Fierit ishin pjesë e këtij  takimi.Kërkesat edhe problematikat  e të rinjve të ngritura gjate trajnimeve dhe fushatave avokuese  ishin pjesë e kontratës sociale .Ne këtë takim te mbajtur në  17 tetor   në sallën e këshillit bashkiak, bashkë me të rinjtë,kishte pjesëmarrës  edhe qytetare  për të diskutuar në mënyrë më të gjerë prioritet  e komunitetit të bashkisë  Fier.

 5 Priotet pjesë të kontratës sociale

1-Transparenca 

Transparencë në menaxhimin e njësisë  së qeverisjes  vendore, duke nisur nga njoftimet publike . ato duhet të jenë më të shpeshta , të shtrira në kohë dhe publike ;Akses të komunitetit dhe të  të rinjve në dëgjesat publike e në mbledhjet e këshillit Bashkiak .

2-Infrastruktura

Ndërtimi i sa më shumë terreneve sportive në qytet dhe njësi Administrative ,si dhe  vënia në funksion e shkollave si qendra komunitare ,kryesisht në zona rurale .

3-Shërbimet  sociale .

Ndërtimi I një qendre pritëse psiko –sociale për gratë  e dhunuara dhe grupet në nevojë .

4-Vëmendje ndaj të rinjve

Buxhet specific për të rinjtë dhe ngritja e një structure  të vecantë në bashki që të koordinojë marrëdhenien , ndërveprimin dhe programet me të rinjtë.të krijohet këëshilli rinor vendor  për të rriur rritur pjesëmarrjen e të rinjve në vendimarrjen lokale .

5-Vëmendje ndaj fëmijëve

Kthimi në identitet I qendrës kulturore të fëmijëve , duke rikthyer gjithashtu edhe grupet e kurset  e fëmijëve , të cilët sot janë të papërfaqësuar .

Kjo kontratë sociale  u firmos nga kryetari  z.Armando subashi

Drejtoresha ekzekutive  e qendrës Rinore Epoka e Re Znj Nevila Jahaj

Kryetari  i këshillit bashkiak Z.Vangjel  Ndreka

Ky aktivitet  u mbështet  nga Partners Albania for Change and Development nepermjet programit Youth Bank Hub per Ballaknin Perendimor dhe Turiqne i cili eshte i finacuar nga Bashkimi Europian ne Shqiperi , implementuar nga 5 organizata te rajonit Fondacjoni i AnaVlade Divac nga Serbia Toplum Gönüllüleri Vakfı – TOG nga Turqia,Mladiinfo nga Maqedonia, Nvo prima nga Mal i zi ,Partners Albania for Change and Development nga Shqiperia.Gjithashtu nje mbeshtjete tjeter eshte edhe rrjeti Olof Palm Center

The activities of this project are supported by Partners Albania for Change and Developmentthrough the project Youth Bank Hub Western Balkan and Turkey which is financed by the European Union in Albaniaimplemented by 5 organizations from the region Fondacija Ana i Vlade Divacfrom Serbia Toplum Gönüllüleri Vakfı – TOGfrom Turkey Mladiinfo from Macedonia Nvo Primafrom Montenegro Partners Albania for change and Development From Albania 

Leave a Reply