Të rinjtë  përballë nënkryetares së Bashkisë Fier Gentiana Cakrani, për problematikat që i shqetësojnë.
Në kuadër të projektit “Youth Power”, të rinjtë e qendrës “Epoka e Re” zhvilluan një takim me nënkryetaren e Bashkisë Fier Gentiana Cakrani. Në fokus të takimit ishin problematikat e hasura në përditshëmrinë e të rinjve dhe një sërë kërkesash imediate të përzgjedhura prej tyre dhe që kërkojnë zgjidhje në vazhdimësi.
Në krye të kërkesave të të rinjve ishte buxheti specifik për rininë, si dhe ngritja e një drejtorie rinore, e cila duhet të realizojë komunikimin, organizimin dhe ndërveprimin mes vendimmarrësve, institucioneve dhe të rinjve. Këndet sportive dhe aktivitetet artistike/kulturore ishin të tjera kërkesa të parashtruara nga të rinjtë, zgjidhja e të cilave që do të ndihmojë në cilësinë e jetës së tyre.
Projekti “Youth Power”, zbatohet në bashkinë Fier nga qendra “Epoka e Re”, mbështet nga Partners Albania, në kuadër të projektit rajonal “Youth Bank Hub”, finacuar nga BE dhe ka për qëllimi fuqizimin e të rinjve në proceset vendimmarrese, të aftësohen për të bërë fushata advokuese për cështjet që i shqetësojnë ata.

The activities of this project are supported by Partners Albania for Change and Developmentand Development through the project Youth Bank Hub Western Balkan and Turkey which is financed by the European Union in Albaniaimplemented by 5 organizations from the region Fondacija Ana i Vlade Divac from Serbia Toplum Gönüllüleri Vakfı – TOG from Turkey 🇹🇷Mladiinfofrom Macedonia 🇲🇰 Nvo Primafrom Montenegro Partners Albania for change and Development From Albania 🇦🇱 #ybh4wbt #youth #youthpower #Albania #Fier #EpokaeRe.#youthbankhub

#YouthPower
#PartnersAlbania
#EpokaeRe
#youthbankhub

Leave a Reply